Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. A Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az eSportGear Kft. által működtetett Fit4Lady szolgáltatásait igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve:

eSportGear Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9700 Szombathely, Jávor utca 26.

Adószáma: 28805382-2-18

Ügyvezető/Képviselő: Geley András

Teremvezető/Személyi edző: Nagy Alexandra

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó azaz Szolgáltató és Vevő azaz Ügyfél 

A Szolgáltató a Fit4Lady Fitness terem és a www.fit4lady.hu honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vagy személyesen vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy.

A Vevő a vásárlásnál az “Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” jelölőnégyzet bejelölésével az alábbi Általános Szerződési Feltételeket hiánytalanul elfogadja és tudomásul veszi minden pontját

Belépés, regisztráció

A Fit4Lady Fitness terem szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, ezen a felületen online a Regisztráció menüben a regisztrációs folyamat befejezésével vagy személyesen recepciónkon egy Regisztrációs űrlap kitöltésével.

Amennyiben regisztráció során hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat ad meg, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Önnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa.

A Fit4Lady Fitness kizárólag a regisztrált, online vagy a recepción megvásárolt érvényes napi jeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek léphetnek be.

A Fit4Lady szolgáltatásainak díját előre kell megfizetni.

A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. A fennmaradó alkalmak elvesznek. Pénzt, nem áll módunkban visszaadni!

Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására csak érvényes táppénzes papírral van lehetőség. Egy naptári évben egy felhasználó esetén maximum két alkalommal lehetséges a bérlet hosszabbítás lehetőségének igénybevétele.

A havi korlátlan bérletek havi 30 alkalommal jogosítanak belépésre. A több alkalmas bérletekkel naponta többször be lehet lépni az alkalmak levonásával.

A Fit4Lady területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után. Más Ügyféllel vagy idegennel való megosztása szintén rendőrségi feljelentést és a bérlet azonnali visszavonását vonja maga után!

A fitness részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.

Általános szabályok

A Fit4Lady területe magánterület. Az ingatlan területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend/ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően használhatók.

A Fit4Lady vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Fit4Lady szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.

A Fit4Lady nem vállal felelősséget a Fit4Lady területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A vendégek részére a Fit4Lady ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, amely kamerával megfigyelt terület.

A Fit4Lady területén belül kamera felvétel készül, amit az adott jogszabályoknak megfelelő időtartamig kizárólag biztonsági okokból őrzünk meg, legtöbb esetben ha nincs bűncselekményre utaló jel 30 napon belül töröljük azokat.

Magatartási normák

A Fit4Lady területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

A Fit4Lady szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket a nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Fit4Lady Fitness termet nem látogathatja.

Várandós hölgyvendégek a Fit4Lady szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe!

A Fitnessterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak a Fit4Lady vezetősége engedélyével tartózkodhat a teremben.

A Fit4Lady területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.

Tilos az öltözőben szeméremsértő vagy másokban megbotránkozást kiváltó magatartás tanúsítása. Amennyiben ilyet észlel,kérjük jelezze felénk! Amennyiben fenti pont szerinti magatartást tanúsít valaki, akkor ők azonnali kitiltásra kerülnek.

A Fit4Lady munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.

A Fit4Lady jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Fit4Lady szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy a Fit4Lady területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A Fit4Lady területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Fit4Lady kizárólag megfelelő,a Fit4Lady helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)

A Fit4Lady teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.

A Fit4Lady területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

A Fit4Lady felső szintjére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség a Fitnessterem alsó szintjén az aulában van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.

A Fitnessterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.

Tilos a Fit4Lady területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Fit4Lady egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag a Fit4Lady előzetes jóváhagyásával folytatható.

A Fit4Lady területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.

A Fit4Lady egész területén kizárólag a Fit4Lady szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.

A Fit4Lady helyiségeinek használata

A vendégek részére a Fit4Lady  öltöző- és zuhanyzó használatot használatot biztosít. A zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.

Az öltözőben az öltözőszekrény, a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

Fitnessterem és Funkcionális terem

A vendégek a Fit4Lady területén elhelyezett sporteszközöket kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.

A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A Fitnessteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.

A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a Fit4Lady munkatársaihoz elsősorban a személyi edzőhöz segítségéért, illetve iránymutatásáért.

A vendégek által használt, a Fit4Lady tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A Funkcionàlis teremben és az Edzőteremben kizárólag a Fit4Lady sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.

A Fitnessterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törölközőt kell használni a közvetlen testi kontaktus elkerülése érdekében és a gépeket használat után fertőtleníteni kell a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal.

A Fitness Teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.

Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Fit4Lady kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a Fitnessterem használatától eltiltani.

A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a Fit4Lady kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.

A Fitnessteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.

Kamera Rendszer Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a cégünk, a 9700 Szombathely, Jávor utca 26. székhelyén az ügyfélfogadásra nyitva álló jelen helyiségében üzleti titok védelme, személy és vagyonvédelem érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz (továbbiakban felvétel). Az általunk alkalmazott eszköz az Ön tevékenységét is rögzíti. A Társaság személyes adat kezelésének alapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen Általános Szerződési Feltétel(tájékoztatás) ismeretében és elfogadásával belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez.

Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

A felvételt cégünk 7 munkanapig tárolja. Az adatok megismerésére jogosult személyek Társaságunk ügyvezetője és teremvezetője.

A rendszert felügyelő személyek / üzletvezetők:

Geley András, Nagy Alexandra

Elérhetőségük: 9700 Szombathely, Jávor utca 26.  Tel.szám: +36 30 117 4027

 

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján

  1. a) adatkezelésünkről tájékoztatást,
  2. b) a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint
  3. c) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
  4. d) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

 

Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén.

Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, szaunázást vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.

Veszélyhelyzetben a lift nem működik. A távozáshoz a legközelebb a lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni.

Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Fit4Ladyben tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Fit4Ladyben található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Fit4Lady működésében komoly zavart okoz.

Amennyiben vendégeink a Fit4Lady területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

Szombathely, 2023.04.20.