Házirend

Fit4Lady Fitness Club üzemeltetését az eSportGear Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Jávor utca 26.) végzi.

A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a klub biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

A fitness terem házirendjében foglaltak a klub területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybe vevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejű elfogadását is jelenti. A napi jegy / bérlet vásárlással és belépéssel a vendég egyértelműen és kifogás nélkül elfogadja azt.

A fitness terem jelen házirendje minden vendég számára szabadon, a fitnesz terem  recepcióján elérhető és áttekinthető.

Ön, mint klubtagunk vagy képviselője kijelenti,hogy megfelelő egészségügyi állapotban van és a fitness teremben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák,baleset esetén a terem személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli.

A fitness terem sport területére belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy egyéb promócióból származó ingyenes belépővel lehet. A sport szolgáltatás díjait a belépéskor / belépés előtt előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A  helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A fitness terem  üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A fitness terem területén történt balesetet vagy sérülést kérjük azonnal jelezzék a Recepción. Ha nincs recepció nyitvatartás, kérjük azonnal jelezzék a helyzetnek megfelelően az adott hatóság/az üzemeltető felé, az edzőteremben megadott számon!

A fitness terem üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A vendégek számára szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen.

A talált tárgyakat minden vendég fitness terem Recepcióján köteles leadni. Ha nincs recepció nyitvatartás, a recepción erre a célra kihelyezett gyűjtőben köteles a vendég leadni.

A fitnesz terem használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat valamint a jelen házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.

A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki. Mindez igaz bárminemű kamera/videó felvételre is.

A vendég a belépéssel elfogadja, hogy belépésnél illetve a fitness terem területén belül, videofelvétel készülhet róla, amit az üzemeltető maximum 168 óráig tárol.

Ezek a felvételek, a terem és annak eszközeinek a biztonságát szolgálja, megelőzésként és bizonyítékként szolgál az esetleges bűncselekmények fennállásánál.

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Váltócipő illetve törölköző használata kötelező! A gépeket, a kihelyezett fertőtlenítő szerekkel illetve törlőkendőkkel a használat után, a többi vendég és a gépek tisztaságának megőrzésének érdekében használat után kötelező letörölni!

Az öltöző szekrény kulcsát minden vendég köteles a távozáskor a szekrényekbe visszadugni!

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni, a vendég ezekért anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A Fitness területén tilos:

A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni.

A dohányzás és az alkohol fogyasztása. Illuminált, önmagára veszélyes állapotban edzeni.

Olyan tevékenység folytatása, amely a fitness terem  szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.

Minden, másokat-erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó-zavaró tevékenység.

A fitness terem üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy rész területén zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A fitness terem üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

Nyitvatartás

A fitness terem sport és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.

A fitnesz terem nyitvatartási rendje:

Hétfőtől –  Vasárnapig 00:00 – 24:00 óráig

Ünnepnapokon: változatlanul 0-24 órás nyitvatartás, recepció nyitvatartás az előre meghirdetett rend szerint

Öltöző használat

Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. Szekrény kulcsot minden esetben az edzés után, a szekrény zárjába kell visszajuttatni!

Záró rendelkezések (Szabálytalan viselkedés esetén):

Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető/alkalmazott figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető/alkalmazott jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a klub területéről időlegesen vagy véglegesen – kizárni.

Az üzemeltető, alkalmazott intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.

A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel, alkalmazottal szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!

Házirend érvénybe lépése: 2023.05.02